BYDGOSKI KLUB PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT

ANIMALS


Organizacja powstała w kwietniu 1992r., 23.03.1996 r. Została zarejestrowana jako stowarzyszenie zwyczajne w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Dnia 8.04.1997 r. Została wpisana do rejestru sądowego S adu Wojewódzkiego i uzyskała osobowość prawną.

Każda suma , którą organizacja otrzymuje zmniejsza niedolę tych najbiedniejszych z biednych – porzuconych, niechcianych, skrzywdzonych przez ludzi zwierząt. Członkowie Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt „Animals” każdego dnia walczą z okrucieństwem człowieka w stosunku do świata zwierzą.

Organizacja „Animals” współpracuje z policją, strażą miejską oraz z Urzędem Miasta w Bydgoszczy, od którego co roku otrzymuje pieniądze na sterlizację dziko żyjących kotów i psów, których właściciele znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Sterlizacja bezdomnych kotów zapobiega niekontrolowanemu rozmnażaniu się, dlatego jest tak bardzo istotna. Każdego roku udaje się wysterlizować coraz większą liczbę kotów. Wszystkie koty, które pozostają pod opieką organizacji są regularnie odgobaczane, odpchlone i leczone w razie takiej potrzeby. Dla kotów stawiane są również „kocie chatki”, aby miały schronienie całoroczne.

Członkowie organizacji walczą również o prawo do życia łabędzi i miejskich ptaków, niekiedy żywcem zamurowywanych pod dachami podczas remontów. Nie jest nam również obojętny los zwierząt gospodarskich. Wykupujemy konie z transportów śmierci i zwierzęta z jarmarków, które potrzebują pomocy, aby one też mogły dożyć sędziwego wieku.

Fundacja „Animals” często zajmuje się adopcjami zwierząt, szukacąc im nowych, dobrych domów. Każdy kot oddany jest odpchlony i odrobaczony, często już wysterlizowany. Nowy właściciel zawsze może liczyć na pomoc ze strony organizacji w razie takiej potrzby.

W sterlizacjach, kastracjach i leczeniu czynnie pomagają lecznice : Centrum, Fila, Azory, Sonia, Przylesie i As w Bydgoszczy.

Osoby prywatne pomagają przekazyjąc darowizny rzeczowe i pieniężne, mogą być one przekazane na cel ogólny lub też celowy,tzn. Na wykup konia, jedzenie dla kotów, kocie chatki lub też inny.


Możesz pomóc w niesieniu ulgi i zmniejszaniu niedoli cierpiącym zwierzętom wpłacając darowiznę na konto

Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt „Animals”

NR KONTA : PKO IO/Bydg 88 1020 1462 0000 7902 0018 9803